Statistica pe ultimele 6 luni:
100.00 % dintre pacienti au fost multumiti de serviciile noastre.

B-DUL 21 DECEMBRIE 1989, NR.131A,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ
0264/406030, 0264/406032
0264/406033
office@islc.ro


Politica de cookies
Politica de confidentialitate

CONDITIILE ACORDARII PACHETULUI DE BAZA DE SERVICII MEDICALE ÎN AMBULATORIUL DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITATILE PARACLINICE

A. PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZA IN ASISTENTA MEDICALA AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITATILE PARACLINICE

I. Lista investigatiilor paraclinice - analize de laborator


HEMATOLOGIE

Nr. Crt.

Cod

            Denumirea analizei de laborator

Tarif decontat de casa de asigurari de sanatate (lei)

1

2 .6001 

Hemoleucograma completa - hemoglobina, hematocrit, numaratoare eritrocite, numaratoare leucocite, numaratoare trombocite, formula leucocitara, indici eritrocitari*1)

14,01

2

2 .6002

Numaratoare reticulocite

5,62

3

2 .6003

Examen citologic al frotiului sanguin*3)

18,62

4

2 .6040

VSH *1)

2,63

5

2 .60501

Determinare la gravida a grupului sanguin ABO*1)

7,54

6

2 .60502

Determinare la gravida a grupului sanguin Rh*1)

7,88

7

2 .6059

Anticorpi specifici anti Rh la gravida

7.54

8

2 .6101

Timp Quick si INR*1) (International Normalised Ratio)

14,68

9

2 .6102

APTT

12,30

10

2 .6103

Fibrinogenemie*1)

13,68

 

 

BIOCHIMIE - SERICA SI URINARA

Nr. Crt.

Cod

            Denumirea analizei de laborator

Tarif decontat de casa de asigurari de sanatate (lei)

11

2.1002

Proteine totale serice*1)

7,04

12

2.1003

Electroforeza proteinelor serice*1)

15,20

13

2.10063

Feritina serica*1)

40,00

14

2.1011

Uree serica*1 )

5,86

15

2.1012

Acid uric seric*1)

5,86

16

2.1014

Creatinina serica*1 ) , ** )

5,92

17

2.1015

Bilirubina totala* 1 )

5,86

18

2.1016

Bilirubina directa*1)

5,86

19

2.1020

Glicemie* 1 )

5,74

20

2.10303

Colesterol seric total*1)

5,74

21

2.10304

HDL colesterol*1)

8,19

22

2.10305

LDL colesterol*1 )

7,69

23

2.10306

Trigliceride serice*1)

7,04

24

2.10402

TGP* 1 )

5,86

25

2.10403

TGO* 1 )

5,83

26

2.10404

Creatinkinaza CK

10,00

27

2.10406

Gama GT* 1 )

7,99

28

2.10409

Fosfataza alcalina* 1 )

7,79

29

2.10500

Sodiu seric*1)

10,00

30

2.10501

Potasiu seric*1)

11,00

31

2.10503

Calciu seric total*1)

5,37

32

2.10504

Calciu ionic seric*1)

7,88

33

2.10505

Magneziemie*1)

5,37

34

2.10506

Sideremie*1)

7,10

35

2.10507

Fosfor (fosfat seric)*9)

13,00

36

2.2600

Examen complet de urina (sumar + sediment)*1)

9,34

37

2.2604

Dozare proteine urinare*1)

5,37

38

2.2612

Microalbuminuria (albumina urinara)*8)

22,00

39

2.2622

Dozare glucoza urinara*1)

5,37

40

2.2623

Creatinina urinara*8)

8,00

 

IMUNOLOGIE

Nr. Crt.

Cod

            Denumirea analizei de laborator

Tarif decontat de casa de asigurari de sanatate (lei)

41

2.2500

TSH *1)

20,50

42

2.2502

FT4 *1)

20,83

43

2.2507

Parathormonul seric (PTH)

43,00

44

2.2509

Hormonul foliculinostimulant FSH

23,82

45

2.2510

Hormonul luteinizant (LH)

23,82

46

2.2514

Cortizol

27,87

47

2.2521

Testosteron

30,10

48

2.2522

Estradiol

23,82

49

2.2523

Progesteron

25,31

50

2.2525

Prolactinia

25,31

51

2.327091

Anti-HAV IgM *2)

40,98

52

2.327092

Ag HBs*1)

31,15

53

2.327093

Anticorpi Anti HCV * 1)

64,90

54

2.32710

Testare HIV la gravida *1)

33,29

55

2.40000

ASLO *1)

11,48

56

2.40010

VDRL *1) sau RPR *1)

5,49

57

2.40013

Confirmare TPHA *4)

12,29

58

2.40203

Antigen Helicobacter Pylori *1)

40,00

59

2.430011

Complement seric C3

10,84

60

2.430012

Complement seric C4

10,84

61

2.43010

IgG seric

14,77

62

2.43011

IgA seric

14,77

63

2.43012

IgM seric

15,10

64

2.43014

IgE seric

14,29

65

2.40053

Proteina C reactiva *1)

10,67

66

2.43040

Factor reumatoid *1)

9,34

67

2.43044

ATPO

39,00

68

2.43135

PSA *1)

23,07

69

2.43136

free PSA *6)

23,61

 

 

MICROBIOLOGIE

Nr. Crt.

Cod

            Denumirea analizei de laborator

Tarif decontat de casa de asigurari de sanatate (lei)

 

Microbiologie – Exudat faringian

70

2.3025

Examen bacteriologic exudat faringian - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana *1)

15,29

71

2.50102

Examen fungic exudat faringian - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica *1)

15,29

 

Microbiologie – Examen urina

72

2.3100

Urocultura *1) - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana

15,29

 

Microbiologie – Examene materii fecale

73

2.3062

Coprocultura *1) - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana

15,29

74

2.50120_1

Examen micologic materii fecale - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identlflcare fungica*1)

15,29

75

2.5100

Examen coproparazitologic*1)

12,46

76

2.2701

Depistare hemoragii oculte*1)

25,00

 

Microbiologie – Examene din secretii vaginale

77

2.3074

Examene din secretii vaginale - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana*1)

15,29

78

2.50114

Examene din secretii vaginale - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica*1)

15,29

 

Microbiologie – Examene din secretii uretrale

79

2.3080

Examene dln secretii uretrale - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana*1) 

15,29

80

2.50115

Examene dln secretii uretrale - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica*1)

15,29

 

Microbiologie – Examene din secretii otice

81

2.3050

Examen bacteriologic din secretii otice - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana *1)

15,29

82

2.50119

Examen fungic din secretii otice - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica*1)

15,29

 

Microbiologie – Examene din secretii nazale

83

2.3022

Examen bacteriologic din secretii nazale - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana *1)

15,29

84

2.50103

Examen fungic din secretii nazale - Examen microscopic nativ gi colorat, cultura si identificare fungica*1)

15,29

 

Microbiologie – Examene din secretii conjunctivale

85

2.3040

Examen bacteriologic din secretii conjunctivale - Examen microscopic nativ si colocat, cultura si identificare bacteriana*1)

15,29

86

2.50110

Examen fungic din secretii conjunctivale - Examen microscopic nativ gi colorat, cultura si identificare fungica*1)

15,29

 

Microbiologie – Examene din colectie purulenta

87

2.5032

Examen bacteriologic din colectie purulenta - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana *1)

15,29

88

2.50120_2

Examen fungic din colectie purulenta - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica *1)

15,29

 

Testarea sensibilitatii la substante antimicrobiene si antifungice

89

2.313

Antibiograma*5)

12,23

90

2.502

Antifungigrama*5)

14,55

91

2.9021_1

Examen histopatologic procedura completa HE (1 - 3 blocuri)*7)

130

92

2.9021_2

Examen histopatologic procedura completa HE (4 - 6 blocuri)*7)

250

93

2.9010_1

Examen histopatologic procedura completa HE si coloratii speciale (1 - 3 blocuri)*7)

160

94

2.9010_2

Examen histopatologic procedura completa HE si coloratii speciale (4 - 6 blocuri)*7)

280

95

2.9030

Teste imunohistochimice*)

200 lei/set

96

2.9022

Citodiagnostic sputa prin incluzii la parafina (1 - 3 blocuri) 100

100

97

2.9160

Examen citologic cervico-vaginal Babes-Papanicolau*1)

40

98

2.9025

Citodiagnostic lichid de punctie

80


*)
Un set cuprinde 1 - 4 teste si se deconteaza maxim 2 seturi; se efectueaza la recomandarea 
medicilor de specialitate din specialitatile oncologie si hematologie sau fara recomandarea medicului specialist pe raspunderea medicului de pe anatomie patologica atunci când apreciaza necesar pentru stabilirea diagnosticului.

**)Laboratoarele înscriu pe buletinele de analiza rata estimata a filtrarii glomerulare (eRGF) prin formula CKD-EPI 2009 la fiecare determinare a creatininei serice, pentru asiguratii care au evidentiat pe biletul de trimitere pentru investigatii paraclinice ca aceasta este evidentiat - management de caz pentru boala cronica de rinichi. În situatia în care pe buletinele de analiza ale pacientilor cu management de caz, nu este înscrisa rata estimata a filtrarii glomerulare (eRGF), investigatia nu se deconteaza de casa de asigurari de sanatate.

*1) Investigatii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie si de medicii cu competenta/atestat de ingrijiri paliative care au încheiat contract cu casele de asigurari de sanatate pentru furnizare de îngrijiri paliative în ambulatoriul clinic.

*2) Investigatii paraclinice ce pot fi recomandate si de medicii de familie numai pentru gravide si contactii cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate.

*3) Se deconteaza numai daca este efectuat de medicul de laborator sau de specialisti cu studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie în cazul în care hemoleucograma completa prezinta modificari de parametri, fara recomandarea medicului specialist sau de familie, pe raspunderea medicului de laborator

*4) Se deconteaza numai în cazul în care VDRL sau RPR este pozitiv, fara recomandarea medicului de familie sau a medicului de specialitate din specialitatile clinice, pe raspunderea medicului de laborator.

*5) Se deconteaza numai în cazul în care cultura este pozitiva, fara recomandarea medicului de familie sau de specialitate din specialitatile clinice, pe raspunderea medicului de laborator. Se deconteaza o antibiograma/antifungigrama, dupa caz, pentru licoare din culturile pozitive identificate.

*6) Se recomanda pentru bolnavii cu afectiuni oncologice, de catre medicii de specialitate din specialitatile clinice oncologie si hematologie si de catre medicii de specialitate urologie pentru diagnosticul diferential al cancerului de prostata. Aceasta investigatie se deconteaza si fara recomandarea medicului de specialitate din specialitatile clinic, numai pentru valori determinate ale PSA cuprinse între 4 - 10 nanograme/ml sau între 4 - 10 micrograme/litru, pe raspunderea medicului de laborator.

*7) Tariful cuprinde bloc inclus la parafina, sectionare, colorare hematoxilin-eozina si diagnostic histopatologic.

*8) Investigatii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie, pentru asiguratii care au evidentiat pe biletul de trimitere pentru investigatii paraclinice management de caz pentru HTA, dislipidemie, diabet zaharat tip 2, astm bronsic, boala cronica respiratorie obstructiva (BPOC) si boala cronica de rinichi, dupa caz.

*9) 
Investigatii paraclinice ce pot fi recomandate si de medicii de familie pentru copiii cu grupa de vârsta 2 - 5 ani inclusiv in cadrul serviciilor medicale preventive.

NOTA 2: Pentru culturile bacteriene si fungice, pretul include toate etapele diagnosticului: examene microscopice, cultura si identificare.

NOTA 3: Toate examinarile histopatologice si citologice (cu exceptia testelor imunohistochimice) din pachetul de baza din ambulatoriu se efectueaza numai pentru probele recoltate în cabinetele de specialitate din ambulatoriu; din piesele recoltate din ambulatoriu pot fi prelevate maxim 6 blocuri.

NOTA 4: Investigatiile paraclinice - analize de laborator recomandate de medicul de familie umane a consultatiilor preventive pentru copii cu vârsta cuprinsa între 2 si 18 ani, precum si pentru persoanele asimptomatice peste 18 ani, prevazute la nota 1 de la punctul 2.1 , respectiv nota 1 de la punctul 1.2.3 de la lit. B din anexa nr. 1 la prezentul ordin, se efectueaza pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie; biletul de trimitere se întocmeste distinct pentru aceste investigatii paraclinice si are completat câmpul corespunzator preventiei. Contravaloarea acestor investigatii paraclinice se suporta de catre furnizorii de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator, aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate.